Wetboek van Vennootschappen

BOEK VII. - De co÷peratieve vennootschap

TITEL I. - Bepalingen gemeenschappelijk aan alle co÷peratieve vennootschappen.

HOOFDSTUK I. - Aard en kwalificatie.

Art. 350. De co÷peratieve vennootschap is een vennootschap die is samengesteld uit een veranderlijk aantal vennoten met veranderlijke inbrengen.

Art. 351. In afwijking van artikel 1 moet de co÷peratieve vennootschap door ten minste drie personen worden opgericht.

Art. 352. In de statuten moet uitdrukkelijk worden aangegeven of de vennoten van de co÷peratieve vennootschap beperkt of onbeperkt aansprakelijk zijn.

Wanneer de co÷peratieve vennootschap kiest voor de onbeperkte aansprakelijkheid, zijn de vennoten persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap en draagt zij de naam van co÷peratieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid; wanneer de co÷peratieve vennootschap kiest voor de beperkte aansprakelijkheid, staan de vennoten slechts in voor de schulden van de vennootschap ten belope van hun inbrengen en draagt zij de naam van co÷peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Art. 353. In de statuten kan geen onderscheid worden gemaakt tussen de vennoten met betrekking tot hun aansprakelijkheid.

HOOFDSTUK II. - Oprichting.

 

2747.com / law / vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht