Notarieel vennootschapsrecht

1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 20002001 - 2002 - 2003
Notariele actualiteit
De constitutieve neerlegging van de oprichtingsakte en de notariele praktijk - Tegenstrijdigheid van belangen bij de vertegenwoordiging van en de besluitvorming in vennootschappen bekeken vanuit de notariele praktijk - Statutaire clausules inzake bestuur

Tijdschrift voor notarissen
Fusies en zekerheden

Notarieel fiscaal maandblad
Aandeelhoudersovereenkomsten in het kader van familieregelingen - De gedwongen overdracht en overneming van aandelen: nieuwe rechtspraak - Corporate ogvernance: een inleiding - Regularisatie: vennootschapsrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten - Wat wordt van de notaris verwacht bij de wettigheidscontrole in bepaalde vennootschapsakten? - De aspecten van het huwelijksvermogenrecht en erfrecht bij overdracht van deelbewijzen en aandelen van vennootschappen