Notarieel vennootschapsrecht

1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006

Leuvense notariele geschriften
De vennootschap in oprichting - Raad van bestuur - vertegenwoordiging - Kapitaalverhoging en kepitaalvermindering, aflossing van het kapitaal in NV, BVBA en CVBA "revisited" - Verkrijging van eigen aandelen - Rechtspersonenrecht: grepen uit de notariele praktijk

Tijdschrift voor notarissen
Over de onrechtstreekse schenking van vennootschapsaandelen op naam

Waarvan akte
Enkele nieuwigheden inzake het handelsregisternummer - De omzetting van het maatschappelijk kapitaal van Belgische vennootschappen in euro - Het wetboek van vennootschappen (W.Venn.), met inbegrip van de reparatiewet van 23 januari 2001, het K.B. van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen (Uitvoeringsbesluit) en de verschillende errata.

Examenvragen (kandidaat-notaris)
:
2001 - 20022003 - 2004 - 2005 - 2006