Notarieel vennootschapsrecht

1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007

Het opstellen van notariele akten
Boek IV : Deel IX Vennootschappen: Algemene beginselen - Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid - Vennootschappen met rechtspersoonlijkheid - Deel X. Verenigingen en stichtingen

Tijdschrift voor notarissen
Eerste kennismaking met de Societas Europea naar aanleiding van een recente studiedag aan de KU Leuven

Nieuwsbrief notariaat
Schriftelijke besluitvorming in de algemene vergadering

Notarieel fiscaal maandblad
Bevoegdheidsdelegatie door het bestuursorgaan van de NV en de BVBA

Examenvragen (kandidaat-notaris)
:
2001 - 20022003 - 2004 - 2005 - 2006