Notarieel vennootschapsrecht

1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
Opstellen van akten
Deel 4 :
Vennootschapsakten: De tussenkomst van de notaris - De oprichting: de oprichtingsakte - De algemene vergadering - statutenwijziging

Tijdschrift voor notarissen
De vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder - Enkele verdijdelijkingen in verband met artikel 60 W.Venn.

Notarieel fiscaal maandblad
Schenking van aandelen op naam via het register van vennoten: een stand van zaken - De wet 'Deugdelijk bestuur': statutair werk aan de winkel voor het notariaat? - De erfopvolging van aandelen - De vrije beroepsbeoefenaar en de professionele vennootschap

Nieuwsbrief notariaat
Bijeenroeping algemene vergadering BVBA en NV: oproeping via ander communicatiemidel dan brief

Waarvan akte

Wet van 2 augustus 2002 inzake "Corporate governance"

Examenvragen (kandidaat-notaris)
:
2001 - 20022003 - 2004 - 2005 - 2006