Notarieel vennootschapsrecht

Deel I : De tussenkomst van de notaris: Openbaar ambtenaar - Raadsman

Deel II : De oprichting: Oprichtingsakte

Deel III : De algemene vergadering - statutenwijziging: Kapitaalverhoging - Doelwijziging - Omzetting - Ontbinding en vereffening - Fusie - Splitsing - Inbreng van een algemeenheid - bedrijfstak


Notarieel vennootschapsrecht