De oprichting

Samenstelling dossier

Gegevensinzameling
aard vennootschap - naam - zetel (adres) - doel - duur - kapitaal - aantal aandelen - raad van bestuur/zaakvoerder - algemene vergadering (plaats, dag uur) - boekjaar

Voorafgaande formaliteiten
financieel plan - bankattest - revisoraal verslag - attest geen achterstallige belastingen (bij inbreng handelszaak) - kadastraal uittreksel - Hypothecair onderzoek - Bodemattest - Splitsingsformaliteit - ....

De oprichtingsakte

Vorm, inhoud en bekendmaking

Oprichters
minderjarigen - gehuwden - vreemdelingen - gefailleerde

Rechtsvorm, naam, zetel, doel, duur

Kapitaal, inbrengen, aandelen, obligaties

Bestuur en vertegenwoordiging

Toezicht

Algemene vergadering

Inventaris - jaarrekening - reserve - winstverdeling

Ontbinding en vereffening