Algemene vergadering - statutenwijzinging

Facultatieve dan wel verplichte vergadering

Notariele tussenkomst

Verschillende fases

Oproeping - informatie - toegang - samenstelling bureau - aanwezigheidslijst - agenda - quorum - notulen - besluiten

Kapitaalbewegingen
Kapitaalverhoging - Kapitaalverlaging

Doelwijziging
Wijziging aard

Omzetting

Ontbinding en vereffening

Fusie

Splitsing

Inbreng van een algemeenheid - bedrijfstak

Intekening en verkijging van eigen aandelen