Notarieel vennootschapsrecht

1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007

Leuvense notariele geschriften
De nieuwe wetgeving voor VZW's en IVZW's - De private stichting - Nieuwe fiscale aandachtspunten bij rechtspersonen - Corporate governance vertaald in statutaire clausules  - Vennootschapsvormen naar belgisch vennootschapsrecht - Aandelen bij overlijden - Aandelen bij echtscheiding

Tijdschrift voor notarissen
Notarieel vennootschapsrecht: capita selecta - Een nieuwe regeling voor VZW's: werk aan de winkel - De private stichting: een nieuwe uitdaging voor het notariaat - Voorschriften in verband met de openbaarmaking van de oprichtingsakten van vennootschappen en hun latere wijzigingen

Notarieel fiscaal maandblad
Volmacht en sterkmaking bij oprichting van vennootschappen

Nieuwsbrief notariaat
Verhoogde volstortingsplicht in Eenmans-bvba

Waarvan akte
De stichting: eindelijk operationeel

Examenvragen (kandidaat-notaris)
:
2001 - 20022003 - 2004 - 2005 - 2006