Notarieel vennootschapsrecht

2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

Nieuwsbrief notariaat
Bijeenroeping algemene vergadering wordt eenvoudiger - Fusion a l'anglaise - Oprichting van een europese vennootschap - Verhoogde volstortingsplicht bij ebvba - Het ondernemingsnummer op uitgaande stukken van ondernemingen - Partiele splitsing notarisvennootschap - Ontbinding van de patrimoniumvennootschap - De grensoverschrijdende fusierichtlijn - Bijeenroeping algemene vergadering bvba en nv : oproeping via ander communicatiemiddel dan brief

Waarvan akte
De kruispuntbank van ondernemingen - De laattijdige neerlegging van de jaarrekening door een vennootschap - De verzwaarde aansprakelijkheid van bestuurders in geval van faillissement - Uitbreiding van de gevolgen van de verschoonbaarheid na faillissement

Notarius
Een nieuwe wind voor giften aan VZW's


Examenvragen (kandidaat-notaris)
:
2001 - 20022003 - 2004 - 2005 - 2006