Notarieel vennootschapsrecht

2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

Congressen

Vermogensplanning via vennootschapsstructuren

Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat
Vennootschapsrechtelijke aspecten van de vereffeningsprocedure - Notariele aspecten van de afschaffing van effecten aan toonder

Nieuwsbrief notariaat
Vereffening "new look": enkele voor de praktijk belangrijke aandachtspunten - De grensoverschrijdende fusie

Leuvense notariele geschriften (Clausules)
Over de vertegenwoordiging bij volmacht van een bestuurder in de nv - De vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder: notariele aandachtspunten  - De inbreng in een maatschap - In het frans

Waarvan akte
De Europese vennootschap

Notamus
Uitoefening van het beroep van architect door een rechtspersoon - De afschaffing van effecten aan toonder en de dematerialisering van effecten

Notarius
Het e-depot

Consultatiecentrum
Uitvereffeningstelling ontbonden vennootschap

Notariele clausules
Vennootschap - NV - bvba

Examenvragen (kandidaat-notaris)
:
2001 - 20022003 - 2004 - 2005 - 2006