Notarieel vennootschapsrecht

De oprichting: oprichtingsakte

Verbintenissen ten name van de vennootschap in oprichting

Financieel plan

De inbreng: in geld (bankattest) en in natura (verslag bedrijfsrevisor), De quasi-inbreng

De oprichters

De algemene vergadering - Statutenwijziging

Kapitaalverhoging en kapitaalvermindering

Doelwijziging en wijziging aard

Omzetting vennootschap

Ontbinding en vereffening

Fusie

Splitsing

Inbreng van algemeenheid - bedrijfstak

Verkrijging van eigen aandelen

 

2747.com / law /company / notary

contact

Vennootschappenrecht

Notarieel recht

Zakenrecht

Beginselen van vennootschapsbelasting

Notarieel gerechtelijk privaatrecht

Het opstellen van notariele akten

Faillissementsrecht

Beslagrecht

De cooperatieve vennootschap

 

Vennootschappen en de notaris

De notaris heeft het monopolie op de statuten van nv, bvba, cvba.

De notaris zal niet alleen de akte verlijden, maar ook een heel aantal formaliteiten vervullen zoals de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

By 2747.com / law