De notariele akte in het vennootschapsrecht

De wetgever voorziet dat 4 vennootschapsvormen alleen kunnen worden opgericht bij notariele akte. De overige vennootschappen mogen uiteraard ook bij notariele akte worden opgericht, maar zij kunnen ook bij onderhandse akte worden opgericht.

De wetgever voorziet dat waar de notariele akte vereist is voor een oprichting, ook de statutenwijziging uitsluitend bij notariele akte zal kunnen worden vastgesteld.

Voor volgende vennootschappen is steeds een notariele akte vereist:

- Naamloze vennootschap

- Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

- Cooperatieve vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

- Commanditaire vennootschap op aandelen

De notaris zal naast de oprichtingsakte ook zorgen voor de publicatie van de oprichting (of statutenwijziging) in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

 

2747.com / law / company / notary deed

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht