Wetboek van Vennootschappen

BOEK VIII. - De naamloze vennootschap TITEL II. - Oprichting

Hoofdstuk V. - Nietigheid.

Art. 454 W. Venn. anno 2006:

De nietigheid van een naamloze vennootschap kan alleen in de hiernavolgende gevallen worden uitgesproken:

1 wanneer de oprichting niet in de vereiste vorm heeft plaatsgehad;

2 wanneer in de oprichtingsakte geen gegevens voorkomen omtrent de naam en het doel van de vennootschap, de inbreng of het bedrag van het geplaatste kapitaal;

3 wanneer het doel van de vennootschap ongeoorloofd is of strijdig met de openbare orde;

4 wanneer het aantal op geldige wijze verbonden aandeelhouders die in persoon of door houders van een volmacht bij de akte zijn verschenen, minder bedraagt dan twee.

Art. 455 W. Venn. anno 2006:

Bepalingen van de oprichtingsakte betreffende de verdeling van de winst of het verlies die strijdig zijn met artikel 32, worden voor niet geschreven gehouden.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht