meerderheid

Art. 190bis Wetboek van Koophandel is in 1999 art. 64 Wetboek van Vennootschappen geworden.


In 1993 werd in Belgie een wettelijke regeling ingevoerd in verband met de nietigheid van besluiten van de algemene vergadering, naar aanleiding van de invoering van een wettelijke regeling inzake fusie en splitsing van vennootschappen.

Voordien was men in deze materie alleen aangewezen op rechtspraak en rechstleer.