meerderheid
Belgische Wetboek van Vennootschappen anno 2007:
Boek IV. Bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen geregeld in dit wetboek
Titel VIII. - Procedure en gevolgen van nietigheid van vennootschappen en van besluiten van de algemene vergadering

Hoofdstuk II. - Procedure en gevolgen van de nietigheid van besluiten van de algemene vergadering

Artikel 178 anno 207:

De rechtbank van koophandel spreekt op verzoek van elke belanghebbende de nietigheid uit van een besluit van de algemene vergadering. De nietigheid kan niet worden ingeroepen door hem die voor het bestreden besluit heeft gestemd, behoudens een gebrek in de toestemming of die uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft afgezien zich daarop te beroepen, tenzij de nietigheid het gevolg is van de overtreding van een regel van openbare orde.

Rechtsleer