meerderheid
Belgische Wetboek van Vennootschappen anno 2007:
Boek VI. - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Oprichting:

Hoofdstuk V. - Nietigheid

Artikel 227 anno 207:

De nietigheid van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid kan alleen in de hiernavolgende gevallen worden uitgesproken :

  1° wanneer de oprichting niet heeft plaatsgehad in de vereiste vorm;

  2° wanneer in de oprichtingsakte geen gegevens voorkomen omtrent de naam en het doel van de vennootschap, de inbreng, het bedrag van het geplaatste kapitaal;

  3° wanneer het doel van de vennootschap ongeoorloofd is of strijdig met de openbare orde;

  4° wanneer geen geldig verbonden oprichters bestaan.