meerderheid
Belgische Wetboek van Vennootschappen anno 2007:
Boek IV. Bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen geregeld in dit wetboek
Titel III. Organen
Hoofdstuk II. Regels van beraadslaging en sanctie

...
Art. 64
   Een besluit van de algemene vergadering is nietig:

    1° wegens enige onregelmatigheid naar de vorm waardoor het genomen besluit is aangetast, indien de eiser aantoont dat de begane onregelmatigheid het genomen besluit heeft kunnen beïnvloeden;

    2° in geval van schending van de regels betreffende de werkwijze van de algemene vergaderingen of in geval van beraadslaging en besluit over een aangelegenheid die niet op de agenda voorkomt, wanneer er bedrieglijk opzet is;

    3° wegens enige andere overschrijding van bevoegdheid of wegens misbruik van bevoegdheid;

    4° wanneer stemrechten werden uitgeoefend die opgeschort zijn krachtens een wettelijke bepaling die niet in dit wetboek is opgenomen en, buiten deze onwettig uitgeoefende stemrechten, het aanwezigheids- of meerderheidsquorum vereist voor de beslissingen ter algemene vergadering niet zou zijn bereikt;

    5° wegens enige andere in dit wetboek vermelde reden.


In 1993 werd de voorganger van deze wetsbepalingen opgenomen in de wetgeving.