Verbintenissen voor een vennootschap in oprichting

Voor alle vennootschappen

Artikel 60 Belgisch Wetboek van Vennootschappen anno 2006:
Tenzij anders is overeengekomen, zijn zij die in naam van een vennootschap in oprichting en vooraleer deze rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, in enigerlei hoedanigheid een verbintenis hebben aangegaan, persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk, behalve wanneer de vennootschap binnen twee jaar na het ontstaan van de verbintenis het in artikel 68 bedoelde uittreksel heeft neergelegd en zij bovendien die verbintenis binnen twee maanden na voormelde neerlegging heeft overgenomen. In dit laatste geval, wordt de verbintenis geacht van het begin af door de vennootschap te zijn aangegaan.

 

Belgische Hof van Cassatie op 14 september 2000

De promotor is onmiddelijk gehouden, behoudens het geval wanneer de vennootschap de verbintenis binnen de wettelijke termijnen op zich neemt.

 

2747.com / law / company / obligation / Belgie

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht