Verbintenissen in naam van een vennootschap in oprichting

Soms is een vennootschap nog niet opgericht, maar wensen de oprichters reeds verbintenissen op naam van de vennootschap aan te gaan.

Artikel 60 van het Wetboek van Venootschappen regelt deze kwestie. De enige vereisten die worden opgelegd, zijn te vinden in de termijnen:

1) Ten eerste krijgen de oprichters een termijn van 2 jaar na het aangaan van de verbintenis om de vennootschap op te richten.

2) Ten tweede moet de vennootschap binnen de 2 maanden na de oprichting de verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting hebben overgenomen. Als oprichting van de vennootschap wordt gerekend de neerlegging van een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van Koophandel.

 

 

2747.com / law / company / obligation

contact