BVBA : Titel IV. - Organen :

Hoofdstuk I. - Organen van bestuur en vertegenwoordiging

Statuut van de zaakvoerders - Bevoegdheid en werkwijze - Aansprakelijkheid

Hoofdstuk II. - Algemene vergadering van vennoten

Afdeling I. - Gemeenschappelijke bepalingen.
Onderafdeling I. - Bevoegdheden.
Onderafdeling II. - Bijeenroeping van de algemene vergadering.
Onderafdeling III. - Deelneming aan de algemene vergadering.
Onderafdeling IV. - Verloop van de algemene vergadering.
Onderafdeling V. - Wijze van uitoefening van het stemrecht.

Afdeling II. - Gewone algemene vergadering.

Afdeling III. - Buitengewone algemene vergadering.
Onderafdeling I. - Wijziging van de statuten : algemeen.
Onderafdeling II. - Wijziging van het doel.
Onderafdeling III. - Wijziging van de rechten verbonden aan effecten.

Hoofdstuk III. - Vennootschapsvordering en minderheidsvordering

Afdeling I. - Vennootschapsvordering. - Afdeling II. - Minderheidsvordering

Hoofdstuk IV. - Algemene vergadering van obligatiehouders

Afdeling I. - Bevoegdheden.
Afdeling II. - Bijeenroeping van de algemene vergadering.
Afdeling III. - Deelneming aan de algemene vergadering.
Afdeling IV. - Verloop van de algemene vergadering.
Afdeling V. - Wijze van uitoefening van het stemrecht.

Wettekst