BVBA : Titel IV. - Organen : Hoofdstuk I. - Organen van bestuur en vertegenwoordiging

Afdeling I. - Statuut van de zaakvoerders
Art. 255. :
Art. 256 : benoeming - statutair zaakvoerder

Afdeling II. - Bevoegdheid en werkwijze
Art. 257 : bevoegdheid
Art. 258 : gebondenheid
Art. 259.
§ 1. : belangenconflict zaakvoerder
§ 2. : nietigheidsvordering
§ 3. : uitzondering
Art. 260 :  lasthebber ad hoc.
Art. 261 : bijzonder verslag

Afdeling III. - Aansprakelijkheid