BVBA : Titel IV. - Organen : Hoofdstuk I. - Organen van bestuur en vertegenwoordiging
Statuut van de zaakvoerders - Bevoegdheid en werkwijze - Aansprakelijkheid

Afdeling I. - Statuut van de zaakvoerders


Art. 255. :

Art. 256 : benoeming - statutaire zaakvoerder