BVBA : Titel IV. - Organen : Hoofdstuk I. - Organen van bestuur en vertegenwoordiging
Statuut van de zaakvoerders - Bevoegdheid en werkwijze - Aansprakelijkheid

Afdeling II. - Bevoegdheid en werkwijze

Art. 257 : bevoegdheid
Art. 258 : doelsoverschrijding

Art. 259.
§ 1. : belangenconflict zaakvoerder
§ 2. : nietigheidsvordering
§ 3. : uitzondering

Art. 260 :  lasthebber ad hoc.

Art. 261 : bijzonder verslag