BVBA : Titel IV. - Organen : Hoofdstuk I. - Organen van bestuur en vertegenwoordiging
Statuut van de zaakvoerders - Bevoegdheid en werkwijze - Aansprakelijkheid

Afdeling III. - Aansprakelijkheid

Art. 262 : gemeen recht

Art. 263 : overtreding van de bepalingen van dit wetboek of van de statuten van de vennootschap.
 
Art. 264 : belangenconflict

Art. 265 :

§ 1. faillissement

§ 2. sociale bijdragen