BVBA : Titel IV. - Organen : Hoofdstuk II. - Algemene vergadering van vennoten

Gemeenschappelijke bepalingen - Gewone - Buitengewone - algemene vergadering

Afdeling I. - Gemeenschappelijke bepalingen

Onderafdeling I. - Bevoegdheden
Art. 266 : bevoegdheid algemene vergadering
Art. 267 : een vennoot

Onderafdeling II. - Bijeenroeping van de algemene vergadering
Art. 268 :
§ 1. : bijeenroeping
§ 2. : eenparig en schriftelijk besluit
Art. 269 : oproepingsbrief

Onderafdeling III. - Deelneming aan de algemene vergadering
Art. 270 : formaliteiten
Art. 271 : certificaten - obligaties (raadgevende stem)
Art. 272 : commissarissen

Onderafdeling IV. - Verloop van de algemene vergadering
Art. 273 : aanwezigheidslijst
Art. 274 : De zaakvoerders geven antwoord op de vragen
Art. 275 : Elk aandeel geeft recht op één stem
Art. 276 : aanwezigheid en meerderheid
Art. 277 : stemrechtbeperkingen
Art. 278 : ondertekening notulen - afschriften
Art. 279 : de enige vennoot

Onderafdeling V. - Wijze van uitoefening van het stemrecht
Art. 280 : schriftelijk - lasthebber laten vertegenwoordigen.
Art. 281 : stemovereenkomsten