BVBA : Titel IV. - Organen : Hoofdstuk II. - Algemene vergadering van vennoten

Gemeenschappelijke bepalingenGewone - Buitengewone - algemene vergadering

Afdeling II. - Gewone algemene vergadering

Art. 282 : ieder jaar

Art. 283 : kennisname

Art. 284 :  de jaarrekening - kwijting zaakvoerders en commissarissen

Art. 285 : drie weken uitstel