BVBA : Titel IV. - Organen : Hoofdstuk II. - Algemene vergadering van vennoten

Gemeenschappelijke bepalingenGewone - Buitengewone - algemene vergadering

Afdeling III. - Buitengewone algemene vergadering

Onderafdeling I. - Wijziging van de statuten : algemeen
Art. 286 : 1/2 kapitaal en 3/4 stemmen

Onderafdeling II. - Wijziging van het doel
Art. 287 : verslag bestuursorgaan - staat van activa en passiva - 4/5 stemmen

Onderafdeling III. - Wijziging van de rechten verbonden aan effecten
Art. 288 : verschillende soorten van aandelen