BVBA : Titel IV. - Organen :

Hoofdstuk II. - Algemene vergadering van vennoten

Afdeling I. - Gemeenschappelijke bepalingen.
Onderafdeling I. - Bevoegdheden.
Onderafdeling II. - Bijeenroeping van de algemene vergadering.
Onderafdeling III. - Deelneming aan de algemene vergadering.
Onderafdeling IV. - Verloop van de algemene vergadering.
Onderafdeling V. - Wijze van uitoefening van het stemrecht.

Afdeling II. - Gewone algemene vergadering

Afdeling III. - Buitengewone algemene vergadering.
Onderafdeling I. - Wijziging van de statuten : algemeen.
Onderafdeling II. - Wijziging van het doel.
Onderafdeling III. - Wijziging van de rechten verbonden aan effecten.

Wettekst