BVBA : Titel IV. - Organen : Hoofdstuk III. - Vennootschapsvordering en minderheidsvordering.

Afdeling I. - Vennootschapsvordering

Art. 289. De algemene vergadering beslist of tegen de zaakvoerders of tegen de commissarissen een vennootschapsvordering moet worden ingesteld. Zij kan één of meer lasthebbers aanstellen voor de uitvoering van die beslissing.

Afdeling II. - Minderheidsvordering.