de minderheid
BVBA : Titel IV. - Organen : Hoofdstuk III. - Vennootschapsvordering en minderheidsvordering.

Afdeling II. - Minderheidsvordering

Art. 290. :
§ 1.
§ 2. voortzetting van de procedure
§ 3. samenvoeging
§ 4. dading

Art. 291 : kosten bij afwijzing - toewijzing