De vennoten van een vennootschap

In een vennootschap verwacht men normaal steeds minstens 2 vennoten. Toch laat de wet toe dat iedere natuurlijk persoon eigenaar is van 1 evba. Voor sommige vennootschappen zijn minstens meer dan 2 vennoten vereist.

 

In de Cooperatieve Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid (CVBA)

Uitsluiting van een vennoot is mogelijk, in een cooperatieve vennootschap zijn er anno 2006 minstens 3 vennoten vereist.

 

In de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (BVBA)

Normaal zijn hier minstens 2 aandeelhouders vereist, maar de wet laat toe dat iedere natuurlijke persoon 1 enkele eenpersoons bvba bezit

 

In de Commanditaire Vennootschap op Aandelen (Comm. V.A.)

Art 654 W. Venn.

De beherende Vennoot en de stille vennoot

 

2747.com / law / company / partner

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht

De vennoten van een vennootschap

In principe heeft men minimum twee vennoten in een vennootschap.

Omdat er vaak werd gewerkt met fictieve aandeelhouders met een heel kleine fractie van het kapitaal, werd het toegelaten dat ieder natuurlijk persoon één enkele éénpersoons bvba mag oprichten.

In een coöperatieve vennootschap moet men minimum drie vennoten hebben ... 2005

Een andere benaming voor vennoot is aandeelhouder. De term vennoot wordt meer gebruikt voor een vennootschap waar de persoon van de aandeelhouder van groot belang is, terwijl de term aandeelhouder eerder van toepassing is op een kapitaalsvennootschap.