Vennootschap onder firma (V.O.F.)

Inbreng: in geld, van nijverheid, in natura

Personenvennootschap

Rechtspersoonlijkheid

Hoofdelijke aansprakelijkheid: zeer gevaarlijk

Oprichting kan bij onderhandse akte

Burgerlijke activiteit of handeslsactiviteit

 

2747.com / law / company / partnership

contact

Bestuur van vennootschap

 

Vennootschapsrecht

Artikel 201 Wetboek van vennootschappen anno 2006

De vennootschap onder firma is een vennootschap die wordt aangegaan tussen hoofdelijk aansprakelijke vennoten en die tot doel heeft een burgerlijke activiteit of een handelsactiviteit uit te oefenen.

Artikel 204 Wetboek van vennootschappen anno 2006

De vennoten onder firma zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap, ook al heeft een enkele vennoot getekend, mits dit namens de vennootschap geschied is.