De volstortingsplicht in de bvba met maar 1 aandeelhouder anno 2004

Oprichting van een eenpersoons-BVBA

In plaats van de gebruikelijke 6.200 euro die wordt volstort, zal de oprichter die helemaal alleen een BVBA opricht een bedrag van 12.400 moeten volstorten.

In ieder geval blijft het minimum kapitaal anno 2006 voor een bvba 18.550 euro.

 

Het eenhoofdig worden van een BVBA

Het ook mogelijk dat een BVBA wel door verschillende personen samen werd opgericht, maar door de overdracht van aandelen nadien eenhoofdig wordt. Dan voorziet artikel 213 Wetboek van vennootschappen een regeling waarbij de aandeehouder mogelijk hoofdelijke aansprakelijk zal worden.

 

2747.com / law / .. Belgie

contact

Publiek recht

Fiscaal recht

Burgerlijk recht

Vennootschapsrecht

 

Wanneer na de oprichting de bvba terugvalt op 1 aandeelhouder

Artikel 213 Wetboek Vennootschappen anno 2006:

§ 1. Indien een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid eenhoofdig wordt, moet het gestorte bedrag van het kapitaal binnen één jaar ten minste 12.400 euro bereiken, tenzij binnen dezelfde termijn een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of de vennootschap ontbonden wordt.

Gebeurt dit niet, dan wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap die ontstaan zijn sinds het eenhoofdig worden van de vennootschap, en wel tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen, tot de ontbinding van de vennootschap wordt bekendgemaakt of tot het kapitaal werkelijk ten belope van 12.400 euro wordt gestort.

§ 2. Niettegenstaande enig hiermee strijdig beding, is de oprichter-rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen aangegaan, zolang de vennootschap als enige vennoot slechts de rechtspersoon telt die deze vennootschap alleen heeft opgericht.

Indien in de eenhoofdig geworden besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de enige vennoot een rechtspersoon is, en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

(§ 1 ingevoegd bij art. 2 W. 14 juni 2004 (B.S., 2 augustus 2004), met ingang van 2 augustus 2004 (art. 5). en § 2 genummerd bij art. 2 W. 14 juni 2004 (B.S., 2 augustus 2004), met ingang van 2 augustus 2004 (art. 5).)