Volstortingsplicht op aandelen

In de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

1/5de deel op ieder aandeel

In 2004 werd een nieuwe regeling ingevoerd voor de eenpersoons-BVBA.

 

In de naamloze vennootschap

1/4 de deel op ieder aandeel, uitgiftepremie (2001)

 

In de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Art. 397 W. Venn. anno 2006:
Het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal moet vanaf de oprichting volgestort zijn ten belope van 6.200 EUR.
Art. 398 W. Venn. anno 2006:
Op elk aandeel dat een inbreng in geld vertegenwoordigt en op elk aandeel dat geheel of gedeeltelijk een inbreng in natura vertegenwoordigt, moet één vierde worden volgestort.

 

 

2747.com / law / company / pay up in full

contact

Vennootschapsrecht

Notarieel recht

Burgerlijk recht