Over de vertegenwoordiging bij volmacht van een bestuurder in de nv


Het orgaan van externe vertegenwoordiging kan een volmacht geven om een welbepaalde bestuursdaad te stellen.

Notarieel vennootschapsrecht