Voorkooprecht op aandelen

Het wettelijk voorkooprecht in de BVBA

Voor wat de aandelen van een bvba betreft voorziet artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen (2006) in een regeling van een voorkooprecht.

Het voorkooprecht is niet hetzelfde als het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging. Bij het voorkooprecht gaat het om een vennoot die zijn aandelen overdraagt (bijvoorbeeld verkoopt).

 

Het conventioneel voorkooprecht met betrekking tot aandelen

Voor wat de aandelen van een nv betreft, kan er een aandeelhoudersovereenkomst afgesloten worden waarin in een voorkooprecht voorzien wordt. Deze overeenkomst zal gebonden zijn aan de voorwaarden die te vinden zijn in artikel 510 van het Wetboek van Vennootschappen.

 

 

2747.com / law / company / preemption

contact

Vennootschapsrecht

Het bestuur van vennootschappen

Overeenkomstenrecht

De cooperatieve vennootschap

Burgerlijk recht

Notarieel vennootschapsrecht

Beginselen van vennootschapsbelasting