Voorkeurrecht in een vennootschap

Over de vennootschap in Belgie:

stemafspraken

notaris

inbreng

In een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba) is het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders een vanzelfsprekendheid aangezien het een personenvennootschap is, waar de aandelen dus essentieel niet vrij overdraagbaar zijn. In de naamloze vennootschap is echter het omgekeerde het geval. Omdat dit een kapitaalsvennootschap is, is het daar essentieel dat de aandelen vrij overdraagbaar zijn. Toch laat ook in de naamloze vennootschap de wet toe om in een aandeelhoudersovereenkomst een voorkeurrecht vast te leggen.

Bestaande aandeelhouders hebben een voorkeurecht op nieuwe aandelen

1 . - In een bvba is er steeds een voorkeurrecht voor de bestaande vennoten

In een naamloze vennootschap zijn de aandelen vrij overdraagbaar

2. De aandelen van een naamloze vennootschap zijn essentieel steeds vrij overdraagbaar. De naamloze vennootschap is immers een kapitaalsvennootschap. Toch is het toegelaten een aandeelhoudersovereenkomst te maken waarbij een voorkeurrecht wordt afgesproken ingeval van overdracht van aandelen van de naamloze vennootschap.

 

Andere juridische onderwerpen: nalatenschap, huwelijk

 

by www.2747.com / 2747 / law / company /