Aanwezigheid in een vennootschap

Aanwezigheid bij een statutenwijziging

Artikel 558 W. Venn. de aanwezigen moeten minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is dit niet het geval dan moet er een tweede oproeping en vergadering gehouden worden, die zal beslissen bij meerderheid ongeacht de aanwezigheid.

 

2747.com / law / / / Belgie

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Artikel 558 Wetboek van Vennootschappen anno 2006

Onderafdeling I. Wijziging van de statuten: algemeen

Art. 558 Tenzij anders is bepaald, heeft de algemene vergadering het recht om wijzigingen aan te brengen in de statuten.

De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft verkregen.

 

2747.com / law / / / Belgie

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht