De aanwezigheid in een vennootschap

Aanwezigheid op de jaarvergadering

 

Aanwezigheid op een bijzondere algemene vergadering

Statutenwijziging: op de eerste vergadering moeten de aanwezigen minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen in een nv anno 2006.

 

Aanwezigheid in de raad van bestuur

 

2747.com / law / company / presence

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht