De BVBA in het Belgische wetboek van vennootschappen anno 1999

BOEK VI. - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Aard en kwalificatie - Oprichting - Effecten en hun overdracht en overgang - Organen - Kapitaal - Geschillenregeling - Duur en ontbinding - Strafbepalingen

 

2747.com / law / / / Belgie

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

BOEK VI. - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TITEL I. - Aard en kwalificatie. Art. 210-213

TITEL II. - Oprichting. HOOFDSTUK I. - Bedrag van het kapitaal. Art. 214 HOOFDSTUK II. - Plaatsing van het kapitaal. Afdeling I. - Volledige plaatsing. Art. 216-217 Afdeling II. - Inbreng in natura. Art. 218-219 Afdeling III. - Quasi-inbreng. Art. 220-222 HOOFDSTUK III. - Storting van het kapitaal. Art. 223-224 HOOFDSTUK IV. - Oprichtingsformaliteiten. Art. 225-226 HOOFDSTUK V. - Nietigheid. Art. 227-228 HOOFDSTUK VI. - Aansprakelijkheid. Art. 229-231

TITEL III. - Effecten en hun overdracht en overgang. HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Art. 232-237 HOOFDSTUK II. - Aandelen. Afdeling I. - Algemene bepalingen. Art. 238-239 Afdeling II. - Aandelen zonder stemrecht. Art. 240-241 HOOFDSTUK III. - Certificaten. Art. 242 HOOFDSTUK IV. - Obligaties. Art. 243-248 HOOFDSTUK V. - Overdracht en overgang van effecten. (2006) Afdeling I. - Overdracht en overgang van aandelen : algemeen. Art. 249-250 Afdeling II. - Overdracht van aandelen onder levenden. Art. 251 Afdeling III. - Overgang van aandelen ten gevolge van overlijden. Art. 252 Afdeling IV. - Overdracht van obligaties. Art. 253-254

TITEL IV. - Organen. HOOFDSTUK I. - Organen van bestuur en vertegenwoordiging. Afdeling I. - Statuut van de zaakvoerders. Art. 255-256 Afdeling II. - Bevoegdheid en werkwijze. Art. 257-261 Afdeling III. - Aansprakelijkheid. Art. 262-265 HOOFDSTUK II. - Algemene vergadering van vennoten. Afdeling I. - Gemeenschappelijke bepalingen. Onderafdeling I. - Bevoegdheden. Art. 266-267 Onderafdeling II. - Bijeenroeping van de algemene vergadering. Art. 268-269 Onderafdeling III. - Deelneming aan de algemene vergadering. Art. 270-272 Onderafdeling IV. - Verloop van de algemene vergadering. Art. 273-279 Onderafdeling V. - Wijze van uitoefening van het stemrecht. Art. 280-281 Afdeling II. - Gewone algemene vergadering. Art. 282-285 Afdeling III. - Buitengewone algemene vergadering. Onderafdeling I. - Wijziging van de statuten : algemeen. Art. 286 Onderafdeling II. - Wijziging van het doel. Art. 287 Onderafdeling III. - Wijziging van de rechten verbonden aan effecten. Art. 288 HOOFDSTUK III. - Vennootschapsvordering en minderheidsvordering. Afdeling I. - Vennootschapsvordering. Art. 289 Afdeling II. - Minderheidsvordering. Art. 290-291 HOOFDSTUK IV. - Algemene vergadering van obligatiehouders. Afdeling I. - Bevoegdheden. Art. 292 Afdeling II. - Bijeenroeping van de algemene vergadering. Art. 293-294 Afdeling III. - Deelneming aan de algemene vergadering. Art. 295 Afdeling IV. - Verloop van de algemene vergadering. Art. 296-299 Afdeling V. - Wijze van uitoefening van het stemrecht. Art. 300-301

TITEL V. - Kapitaal. HOOFDSTUK I. - Kapitaalverhoging. Afdeling I. - Gemeenschappelijke bepalingen. Art. 302-308 Afdeling II. - Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld. Onderafdeling I. - Voorkeurrecht. Art. 309-310 Onderafdeling II. - Storting van de inbreng in geld. Art. 311 Afdeling III. - Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura. Art. 312-313 Afdeling IV. - Aansprakelijkheid. Art. 314-315 HOOFDSTUK II. - Kapitaalvermindering. Art. 316-318 HOOFDSTUK III. - Instandhouding van het maatschappelijk kapitaal. Afdeling I. - Winstverdeling. Onderafdeling I. - Vorming van een reservefonds. Art. 319 Onderafdeling II. - Uitkeerbare winsten. Art. 320 Afdeling II. - Verkrijging van eigen aandelen of certificaten. Onderafdeling I. - Voorwaarden van verkrijging. Art. 321-324 Onderafdeling II. - Statuut van de verkregen aandelen en certificaten. Art. 325-327 Onderafdeling III. - Vermeldingen in de vennootschapsakten. Art. 328 Onderafdeling IV. - Financiering van de verkrijging van eigen aandelen of certificaten door een derde. Art. 329 Onderafdeling V. - Inpandneming van eigen aandelen of certificaten. Art. 330 Onderafdeling VI. - Wederinkoop van eigen aandelen zonder stemrecht. Art. 331 Afdeling III. - Verlies van het maatschappelijk kapitaal. Art. 332-333

TITEL VI. - Geschillenregeling. HOOFDSTUK I. - De uitsluiting. Art. 334-339 HOOFDSTUK II. - De uittreding. Art. 340-341 HOOFDSTUK III. - Bekendmaking. Art. 342

TITEL VII. - Duur en ontbinding. Art. 343-344

TITEL VIII. - Strafbepalingen. Art. 345-349

2747.com / law / / / Belgie

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht