Het beroepsverbod inzake bestuur van vennootschappen

Het is sinds 1934 mogelijk dat natuurlijke personen die strafrechtelijke feiten hebben gepleegd zich daarna geconfronteerd zien met het verbod om voortaan nog het bestuur van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op zich te nemen.

 

2747.com / law / company / profession prohibition

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht