Vennootschappen die winst maken

1. Een vennootschap die winst maakt is onderworpen aan de inkomstenbelasting

2. De vereniging zonder winstoogmerk is die, welke niet nijverheids- of handelszaken drijft en welke niet tracht een stoffelijk voordeel aan haar leden te verschaffen

 

rechtinbelgie@2747.com