Het winstoogmerk en vennootschappen en verenigingen

Het oogmerk is wat de aandeelhouders van de vennootschap of leden van de veneniging uiteindelijk nastreven. Dat kan erin bestaan een persoonlijk vermogensvoordeel voor de vennoten of aandeelhouders te behalen, of dat uiteindelijk oogmerk kan zijn het dienen van een belangeloos doel zoals bijvoorbeeld het leefmilieu.

Bij de vennootschappen is het oogmerk van de aandeelhouders uiteindelijk het nastreven van persoonlijke vermogensvoordelen voor de vennoten. Winst is daar een goed voorbeeld van .

Een vereniging mag geen winstoogmerk hebben. Een vereniging mag wel winst verwezenlijken, maar dient deze winst te bestemmen voor het verwezenlijken van het belangeloos oogmerk waarvoor haar leden zich verenigen.

Het oogmerk dat de leden of aandeelhouders nastreven moet worden onderscheiden van het doel van de vennootschap of vereniging. Met het doel van een vennootschap of vereniging wordt verwezen naar het soort bedrijvigheid waarmee men zich zal bezig houden. Een vereniging mag nooit als hoofdoel het voeren van een handelsactiviteit hebben. Een vennootschap daarentegen zal bij voorkeur een handelsactiviteit als doel hebben. Er bestaan echter ook vennootschappen met een burgerlijk doel. Een immobiliŽnvennootschap kan wel een winstoogmerk hebben, zonder handelsactiviteit als doel te hebben.