Het winstoogmerk van vennootschappen

Het oogmerk van een vennootschap is in principe om zijn aandeelhouders persoonlijke vermogensvoordelen te verschaffen.

Het oogmerk is dus om winst te maken. Zelfs al wordt er geen winst gemaakt, dan nog blijft het de bedoeling om winst te maken.

Belgie