Bekendmaking op de website van het Ministerie van FinanciŽn

Een uittrksel uit een vennootschapsakte, een benoeming van een bestuurder, een zetelwijziging en dergelijke worden allemaal op papier volgens neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Deze documenten worden gescand en op de website van het Ministerie van Justitie gezet.

Zie ook: LINKS - Ministerie

Tot 31 december 2002 werden de uittreksels uit vennootschapsakten, benoemingen en dergelijke gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

 

 

 

 

Volgende bladzijde >>

rechtinbelgie@2747.com