Wetboek internationaal privaatrecht

Hoofdstuk X. - Rechtspersonen

Uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen

Art. 115. Een buitenlandse rechterlijke beslissing inzake de geldigheid, de werking, de ontbinding of de vereffening van een rechtspersoon wordt in BelgiŽ niet erkend indien, naast het bestaan van een weigeringsgrond bedoeld in artikel 25, de voornaamste vestiging van de rechtspersoon, bij de instelling van de vordering in het buitenland, in BelgiŽ was gevestigd.

 

2747.com / law / Vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Europees Bevoegdheids- en Executieverdrag (EEX)

Exclusieve bevoegdheid

 

2747.com / law / Vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht