De maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel moet vermeld worden in het uittreksel van de oprichtingsakte dat gepubliceerd word in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

In de statuten moet de zetel vermeld worden (1998).

 

seat - address

 

2747.com / law / company / registered office

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht