Inschrijving van een vennootschap

Vennootschappen worden ingeschreven. Op deze manier heeft men een kijk op de activiteiten van vennootschappen.

Er bestaat een Kruispuntbank van Ondernemingen. Dit is een modernisering van het Handelsregister.

Er bestaat een formulier om de inschrijving te wijzigen .

"De Kruispuntbank van Ondernemingen is belast met het opnemen, het bewaren, het beheren en het ter beschikking stellen van de gegevens die betrekking hebben op de identificatie van de ondernemingen" (bron: artikel 3 Wet 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, B.S. 05/02/2003, blz. 4778 ) (2.)

Aanvraagformulier II tot wijziging van de inschrijving. Van dit formulier legt men 1 exemplaar neer (3.)

(4.)

(5.)

In de kruispuntbank van ondernemingen verzamelt de overheid zelf alle gegevens over ondernemingen (1.)

2.Op alle stukken uitgaande van de onderneming moet het ondernemingsnummer vermeld worden

3.Het ondernemingsnummer werd ingevoegd op 1 juli 2003

4.Het wetboek van vennootschappen vereist nog steeds dat statutenwijzigingen, benoemingen, zetelverplaatsingen, ... gepubliceerd worden