De notaris zorgt voor de publicatie op de website van het Ministerie van Justitie

Omdat het wetboek van vennootschappen nog steeds vereist dat bepaalde gegevens worden gepubliceerd, zal men nog steeds met een formulier moeten werken.

Hier is een formulier voor ondernemingen. Download formulier

Op het luik B wordt de tekst van de akte geplaatst.

Blijkens een proces verbaal afgesloten door Meester ..., notaris, te ... op ..., geregistreerd. Heeft de Algemene vergadering der Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid " " met zetel te ... beslist met algeheelheid van stemmen om:

- ... (beslissingen)

Voor analytisch uittreksel
Notaris ....
Te .......

De notaris dient het bankrekeningnummer van de vennootschap te vermelden op het formulier.

De notaris zal het rijksregisternummer nodig hebben van de personen die de vennootschap kunnen vertegenwoordigen.

De notaris moet ook een cheque ter betaling van de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Het publiceren van een wijziging kost 121 euro. (21% BTW inbegrepen). Het publiceren van een oprichting van een onderneming kost 193,60 euro. Voor verenigingen (vzw's) liggen de tarieven op respectievelijk 96,80 euro en 128,26 euro voor de publicatie van de oprichting.

Belgie